Oppmåling av ved


Måle enheter for ved

Vekk med uklarheter og diskusjoner om hva som er hva når det gjelder måling av ved.  Listen nedenfor gir deg all den informasjon du kan ønske deg.

1 fm³ = 1 fastkubikkmeter-dvs. 1000 liter fast masse.

1 lm³= 1 løskubikkmeter- dvs. volumet med luft imellom.

1 favn ved: 4 m x 1 m (eller 2 m x 2 m)x 60 cm=ca 2,4 m³ stablet ved

1 favn 60 cm ved som kappes i 30 cm lengder = ca 3,3 m³ i løsmål (ikke stablet).

1 favn 60 cm ved krever 1,6 fm³ råvirke.

1 favn stablet ved = 2,4 m³. Når denne mengde kappes i 30 cm lengder, minker volumet med ca 10%.

1 storfavn ved: 2 m x 2 m x 3 m lengder = 12 lm³ = ca 6,5-7 fm³.

Vedsekker i følge Norsk standard:
40 liter - 50 x 80 cm
60 liter - 60 x 80 cm
80 liter - 60 x 100 cm
Sekkene skal være merket med mål og innhold.

1 favn 60 cm ved, kappet i 30 cm lengder og pakket i standard
vedsekker, gir:
53 - 55 fulle 40 liter sekker
38 - 40 fulle 60 liter sekker
30 - 32 fulle 80 liter sekker
Ved i 30 cm lengder skal stables i sekken.
Ved i 20 cm lengder kan rystes i sekken

Fastmasse-prosenten på stablet ved er ca 65%
Fastmasse-prosenten på løs ved i 20 og 30 cm lengder er ca 50 %

1 storsekk for Europall (80 x120 cm) rommer 1 m³ løs ved.

1 storsekk for Hydropall (105 x 130 cm) rommer 1,5 m³ løs ved.

Ved for salg bør ha en fuktighet omkring 20%.

Kilde: www.espegard.no/maalside.htm