Om oss


Langs Tisleia

Hyttelaget ble etablert  i 1990

Pr. i dag er vi 17 hytteeiere som er medlemmer i NFH.

Laget ble dannet i påsken 1990. En sterk drivkraft var behovet for åpen vei vinterstid.

Årsmøtet arrangeres hvert annet år. Ellers møtes vi fra tid til annen, gjerne i forbindelse med gjennomføring av sporadiske dugnader sommer og/eller vinter.

Kontakt oss gjerne om du ønsker nærmere informasjon om oss eller hvordan det er å organisere et hyttelag.

Nord-Aurdal Kommune

Vi har sporadisk kontakt med kommunen, og har som siktemål å kunne være høringsinstans for saker som måtte ha relasjon til området rundt vårt hytteeierlag.
Herunder vil vi også søke kontakt med kommunens kulturutvalg dersom laget har ønske og muligheter for å få midler til aktuelle saker.
 

Om NFH

Hyttene er beliggende i Valdres, Nord-Aurdal kommune. Mer presist holder vi til langs Tamburveien, som ligger noe syd for Tisleiveien i området fra elven Herkja og frem til Fløten. (lenke kart på startsiden)

 
Vi har et lite styre på 3 medlemmer. Styret står gjerne til tjeneste for medlemmene når dette måtte ønskes. Ellers møtes vi gjerne i hvert fall under hyttelagets årsmøte, som arrangeres annenhver langfredag.
Endelig nevnes at det finnes et sett med vedtekter, satt opp etter den mal som er anbefalt av Norges Hytteforbund.

Tamburveien

Tamburveien eies og vedlikeholdes av grunneiere innen Svennes Sameie. NFH har kontakt med Tamburveiens styre og har også på vegne av hyttelagets medlemmer ansvar for kontakt og betaling av veiavgift m.m. For NFH's del kunne kontakten gjerne vært enda tettere, men dette krever nok en noe mer aktiv holdning fra Tamburveiens styre.

Åpen vintervei

Lagets kanskje viktigste oppgave er å tilrettelegge forholdene slik at veien inn til området holdes i god stand, og ikke minst holdes åpen om vinteren. Den medlemsavgift som betales brukes i hovedsak til dette.

Når det gjelder vinteråpen vei praktiseres dette i hovedsak slik: Veien skal være åpen i vintersesongen (starter med første snøfall), weekend, fra fredag ettermiddag og ut søndag ettermiddag. Ellers skal veien holdes åpen i romjulen, vinterferieukene (ordinært uke 8/9/10), samt påsken. Utover dette kan det avtales spesielt med brøyter.
Under spesielt vanskelige forhold kan det lønne seg å sjekke forholdene på forhånd. Greit også å vite at disse tider stort sett er sammenfallende med når Tisleiveien holdes åpen.

Hvordan bli medlem?

Dersom du har kjøpt tomt i "vårt" område, dvs. langs Tamburveien, ser vi gjerne at du snarest kontakter et av styrets medlemmer for nærmere informasjon.

Om du vurderer å gå i gang med tomtekjøp og hyttebygging, så kan vi sikkert gi deg en god del råd og tips om ikke bare nærområdet, men også om Valdres og Jotunheimen forøvrig.

NFH er tilsluttet:

Norges Hytteforbund

NFH er medlem i Norges Hytteforbund og har dermed tilhørighet til en sentral, respektert organisasjon. Enkeltmedlemmene kan i denne forbindelse også tegne et personlig medlemskap i tillegg til lagets tilknytning.

Hjemmesiden kom på nett i 1997

På Internett har laget hatt egen hjemmeside siden 1997. 

Vi treffes (noen ganger), som her,  til skiløp for store og små med tilhørende premiering , lettere servering og hyggelig samvær.

Også litt dugnad langs veien inn til området brukes som "unnskyldning" for en liten sommersamling enkelte år.