Gråkampen - 1595 moh
 

  

Mye stein på Gråkampen - men også her flott utsikt!

Gråkampen ser du rett i mot deg og noe til venstre når du Etter Tisleiveien kommer inn på Panoramaveien og har Flyvatnet til venstre for deg.
Du starter med å gå i lyng og gress, men etterhvert er det ganske mye gråstein du skal forhold deg til opp til toppen.  Er du heldig vil du finne flotte dyregraver å studere på din vei til toppen.   

På vei opp gjennom hele oppstigningen vil du ha Langefonn til høyre, en snøbre som ytterst sjelden er borte sommerstid.  Ved Langefonn har en Hulabakhola etter den velkjente sagnhelten Hulabaken.

Fra toppen har du flott utsyn ned til Flyvatnet og Tisleifjorden.  Absolutt en tur vi kan anbefale.

Vanskelighetsgrad: Moderat. litt lang tur, mye steinur mot toppen..

Tid T/R: Ca. 5 timer.

Finne frem: Fra Tisleiveien og over til Panoramaveien.  Der hvor Panoramaveien svinger markert til høyre (foran Noseknipa) tar du til venstre i veikrysset. Følg veien til kryss ved Buaråne, ta her til venstre over broa.  Følg veien mot Bukone og Grunke ca. 1 km.  Ta så første sideveg til høyre opp til Halvorsstølen for parkering.  Følg traktorveien litt sørover fra stølen og sving til høyre på tydelig sti opp gjennom lia, temmelig bratt.  Følg stien opp til flatene av Bukonefjellet, sving så til høyre mot toppen. 

GOD TUR!